Farilya İş Merkezi 8/50, Ufuk Üniversitesi Cd. - Çukurambar - Ankara | Online Randevu: (312) 427 27 72

Tam Metinli Ulusal Kongre Bildirileri

  1. Turaçlı E, Gündüz K, Aktan G, Sencer H. Mitomisin ile trabekülektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi ve VI. Yaz Sempozyumu, 27-30 Ekim 1993, Marmaris. (Poster)
  2. Erkam N, Özdemir Ö, Gündüz K. Kombine keratoplasti ve katarakt ameliyat sonuçları. Haberal M (ed). Transplantasyon ve sorunları. 1994:199-206. (Serbest bildiri)
  3. Turaçlı E, Gündüz K, Aktan G, Sencer H. Topikal siklosporinin glokom cerrahisinde kullanımı.Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, 18-23 Ekim 1994, Antalya. (Serbest bildiri)
  4. Gündüz K, Erkam N, Özdemir Ö. Keratoprotez. Haberal M (ed). Transplantasyon: Türkiye Organ Nakli Derneği 2. Bilimsel Kongre Kitabı 1994;161-174, 1995 basımı. (Serbest bildiri)
  5. Özdemir Ö, Gündüz K. Yüksek riskli olgularda kornea ve sklera transplantasyonu. Haberal M (ed). Transplantasyon: Türkiye Organ Nakli Derneği 2. Bilimsel Kongre Kitabı 1994;175-184, 1995 basımı. (Serbest bildiri)
Tam Metinli Ulusal Kongre Bildirileri