Farilya İş Merkezi 8/50, Ufuk Üniversitesi Cd. - Çukurambar - Ankara | Online Randevu: (312) 427 27 72

Ankara Tıp Göz Akademik Programı Çerçevesindeki Seminer, Tez Sunumu ve Konferanslar

1999-2000:

Seminer: 5 Haziran 2000: Erişkin çağı orbita  tümörleri. Uzm. Dr.Kaan Gündüz-Prof. Dr. İlhan Günalp

2000-2001:

Seminer: 5 Şubat 2001: Göz içi tümörlerinde güncel tedavi yaklaşımları. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2001-2002:

Seminer: 20 Mayıs 2002: Göz tümörlerinde kemoterapi. Dr. Ertuğrul Can-Doç. Dr. Kaan Gündüz

Konferans: 4 Şubat 2002: Retinoblastom tanı ve tedavisi. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2002-2003:

Seminer: 7 Nisan 2003: Oftalmik metastazlar. Dr.Fatih Gerem-Doç.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 31 Mart 2003: Göz tümörlerinde radyoaktif plak uygulamaları. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2003-2004:

Konferans: 31 Mayıs 2004: Pediatrik orbita tümörleri. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2004-2005:

Seminer: 16 Mayıs 2005: Orbitanın nörojenik tümörleri. Dr.Erhan Özyol- Doç.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 2 Mayıs 2005: Kapak malign tümörlerinde klinik ve rekonstrüktif cerrahi. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2005-2006:

Konferans: 1 Mayıs 2006: Retinoblastom 2006. Doç. Dr. Kaan Gündüz
Tez sunumu:26.09.2005: Uvea melanomlarında Ru-106 episkleral plak brakiterapisi. Dr.Hale Elif Akmeşe- Doç. Dr. Kaan Gündüz

2007-2008:

Seminer: 31.03.2008: Tiroid oftalmopatisi. Dr.Esra Şahlı-Prof.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 21.04.2008: Koroid melanositik lezyonlarında otofloresans. Prof. Dr. Kaan Gündüz
Tez sunumu: 23.06.2008: Konjonktiva tümörlerinde tanı ve tedavi. Dr.Şenay Aleva Hasanova- Prof. Dr. Kaan Gündüz

2008-2009:

Seminer: 24 Kasım 2008: Retinanın maskeleyici sendromları. Dr.Burcu Polat-Prof.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 4 Mayıs 2009: Uvea melanomlarında fundus otofloresans ve anjiografi korelasyonu. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2009-2010:

Seminer: 7 Eylül 2009: Retinoblastomda genetik.  Dr.Emre Pehlivan - Prof.Dr.Kaan Gündüz
Seminer:8 Mart 2010: Fundus kitlelerinde ayırıcı tanı.  Dr.Rahmi Duman –Prof.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 24 Mayıs 2010: Kapak tümörlerinde tanı ve tedavi. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2010-2011:

Seminer: 21 Şubat 2011: Tiroid oftalmopatide dekompresyon tedavisi. Dr.Veysel Akbel-Prof.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 14 Şubat 2011:
Tez Sunumu: 27.09.2010: Orbita kitlelerinde histopatolojik tanıya göre sınıflama ve tedavi. Dr. Burcu Polat- Prof. Dr. Kaan Gündüz

2011-2012:

Seminer: 28 Mayıs 2012: Uvea melanomlarının patolojisi. Dr. Pınar Bingöl Kızıltunç-Prof.Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 2 Ocak 2012 : Orbita tümörlerine panoramik bakış. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2012-2013:

Seminer: 4 Şubat 2013: Konjonktiva tümörlerinde İnterferon  kullanımı. Dr.Murat Kurt-Prof.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 10 Aralık 2012: Retinoblastom 2012.  Prof. Dr. Kaan Gündüz
Tez Sunumu: 20.05.2013: Tiroid oftalmopatide tanı, izlem ve tedavi sonuçları. Dr. Esra Savku- Prof. Dr. Kaan Gündüz

2013-2014:

Seminer: 27 Ocak 2014: Orbita kavernöz hemanjiomları ve ayırıcı tanı. Dr.Rövşen Nesirov-Prof.Dr.Kaan Gündüz
Konferans: 3 Mart 2014: Göz içi tümörleri. Prof.Dr. Kaan Gündüz

2014-2015:

Seminer: 15 Aralık 2014: Retinoblastomda kemoterapi. Dr. Özge Yanık-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Seminer: 5 Haziran 2015: Orbita kitlelerine panoramik bakış. Dr. Y. Seda Yeşiltaş-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 30 Mart 2015: Orbita cerrahisinde tuzaklar. Prof. Dr. Kaan Gündüz
Tez Sunumu: 5 Ocak 2015: Retinoblastomu taklit eden lezyonlar ve tedavileri. Dr. Fariba Jafernezhad Makuyi-Prof. Dr. Kaan Gündüz

2015-2016:

Seminer: 4 Mart 2016: Uvea malign melanomlarında tedavi sonuçlarımız. Dr. Hilal Nalcı-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 25 Mart 2016: Oküler onkolojide mitler (Gerçekleşen konu: Göz içi tümörlerinde fundus otoflöresans ve optik koherens tomografi). Prof.Dr. Kaan Gündüz

2016-2017:

Seminer: 17 Mart 2017: Konjonktiva tümörlerinde tanı, tedavi ve sınıflandırma. Dr. İbadullah Mirzayev-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 24 Şubat 2017: Lökokorili çocukta ayırıcı tanı. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2017-2018:

Seminer: 1 Haziran 2018: Retinoblastomda güncel sınıflandırma ve tedavi. Dr. EmineTemel-Prof.Kaan Gündüz
Seminer: 29 Haziran 2018: Göz içi tümörlerinde optik koherens tomografi angiografi. Dr. Nigar Rüstemli-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 9 Şubat 2018: Kapak tümörleri: Klinik ve tedavi. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2018-2019:

Seminer: 26 Nisan 2019: Göz çevresi tümörlerinde tanı ve tedavi amaçlı cerrahi uygulamalar: Temel Prensipler. Dr. Zahit Şekkeli-Prof.Kaan Gündüz
Konferans: 15 Mart 2019: Göz içi tümörlerinde swept source optik koherens tomografi (SS-OCT) ve swept source optik koherens tomografi anjiografi (SS-OCTA). Prof. Dr. Kaan Gündüz

Ankara Tıp Göz Akademik Programı Çerçevesindeki Seminer, Tez Sunumu ve Konferanslar